Papieren digitaliseren

Heeft u nog oude documenten, handgeschreven of op de typmachine getikt?
Wilt u deze invoeren in de computer, maar komt u daar niet aan toe?

VerhaalOpSchrift doet het voor u!

Alles is mogelijk. Denk aan:

  • het intikken in WORD van oude brieven, dagboeken, schoolwerkstukken, scripties of familieverhalen;
  • het redigeren van deze documenten (spelfouten, grammatica, indeling);
  • het omzetten van oude jaaragenda’s in een activiteitenoverzicht;
  • een scan maken en opslaan als foto of pdf.

Vanzelfsprekend ga ik altijd zorgvuldig om met uw originele documenten.

Dia’s scannen

Nog een doosje oude dia’s in de kast? VerhaalOpSchrift scant ze voor u.